Slovenská Komora Fyzioterapeutov

 
 
Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Za liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.
 
Fyzioterapia ako interdisciplinárny odbor úzko spolupracuje s odborom fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia , ale aj s inými medicínskymi a humanitnými odbormi, ktoré sú zamerané na prevenciu, dispenzárizáciu, diagnostiku, liečbu a biomedicínsky výskum.
 

 

egamed Vzdělávání sester Geovital - terapeutický matrac

 

 

 

 

  

Členstvo v komore je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzioterapeut, ktorý požiada o zápis do zoznamu členov. 

Registrácia v komore je povinná zo zákona 578/2004 Z.z.

Sídlo Slovenskej Komory Fyzioterapeutov
Tbiliská 6, 84303, Bratislava

t.č: +421 910 963 440
t.č: +421 949 158 516
t.č. +421 903 855 898

E-mail: skf.bratislava@gmail.com